ما خواهان یك مكان مستقل برای ملاقات با پناهجویان هستیم

12787437_1716081052012131_195207527_o

 

 

فردا به فشن هایم میرویم تا با ساكنین انجا و مسئولین در مورد محلی باز و مستقل برای ملاقات با پناهجویان صحبت كنیم. شما را به همبستگی و همكاری دعوت می كنیم.

منطقه فشن هایم یكی از مناطق شهر فرانكفورت است ، كه به عنوان منطقه دورافتاده محسوب می شود. رفت وامد با وسائل نقلیه عمومی به انجا مشكل است. جمعیت انجا شانزده هزار و پانصد نفر است كه ده درصد انها بیكار هستند. منطقه فشن هایم بالاترین درصد بیكاران را در فرانكفورت دارد. ساختمان نكرمن (كمپ پناهجویان) در نزدیكی بزرگترین مجمع مسكونی كه در خیابان ادام اوپل شروع می شود، می باشد.
ما فكر می كنیم در اینجا همانند جاهای دیگر، نظرات متفاوتی در مورد مسئله پناهجویان وجود دارد. انسانهای زیادی در اینجا هستند كه مایلند به پناهجویان كمك كنند، تعدادی از سالنین این محله ترس دارند و تعداد دیگر هم هستند كه نگاه خصمانه به پناهجویان دارند. بدون وساطت می تواند این شكاف عمیق تر شود. قدرت بخشیدن به گروهی كه همچنان میخواهند به پناهجویان كمك كنند و همبستگی نشان می دهند، را ما به عنوان یكی از وظایف خود می دانیم تا بتوانیم به انسانهایی كه به ما پناه اورده اند صمیمانه و انسانی كمك كنیم ، انها را با مشكلات و قوانینی كه انها با ان اشنا نیستند وبا نگرانی هاو مشكلات روحی شان تنهایشان نگذاریم .
به همین دلیل ما در روزهای اخیر در فشن هایم بودیم و با ساكنین و مغازه داران انجا در مورد پناهجویان و وضیت انها و در مورد اینكه ما به دنبال محلی برای ملاقات و مشاوره با پناهجویان می گردیم، صحبت كردیم. تا به امروز نه مسئولین حكومت ایالت هسن و نه مسئولین شهر فرانكفورت به ما در این مورد جواب مثبت داده اند.
در فشن هایم مكانهای بسیاری خالی و بلااستفاده افتاده اند. برای مثال ساختمان قدیمی اداره پست خالی است و به ما گفته اند كه دولت ماهانه اجاره ان را پرداخت می كند.ما می خواهیم بدانیم كه ایا این حقیقت دارد.اگر حقیقت دارد چه اشكالی دارد كه ما این ساختمان را برای ملاقات با پناهجویان استفاده كنیم؟ این ساختمان در مركز قرار دارد و پناهجویان می توانند حتی پیاده به انجا رفت و امد كنند. ما می خواهیم روز جمعه ٢٦ فوریه ساعت پنج بعدازظهر انجا باشیم (مقابل كمپ نكرمن و از انا همه باهم به سمت ساختمان قدیمی پست می رویم) و از همه صمیمانه دعوت می كنیم كه ما را همراهی كنند. ما مسئولین شهر فرانكفورت را هم دعوت خواهیم كرد.

Posted in Allgemein | Leave a comment

برگه راهنما برای متقاضیان پناهندگی در المان

PDF

Posted in Allgemein | Leave a comment